Facebook Pixel

金融雷达

您可以使用我们的金融雷达来跟踪价格变动和每日交易情报。查看市场上涨和下跌的最大浮动。了解对于多空交易机会、每日趋势、波动性和其他关键指标的信息。所有数据都是实时绘制的。

市场热点地图

BenchMark热点地图实时显示选定时间段内金融工具的正面或负面变化。除了百分比变化之外,地图还提供有关当前价格,范围(以点数为单位),每个金融工具的最高和最低价格的信息。

金融工具清单

清单显示每项金融工具的所有市场资讯。您可以通过更改,开盘价格,收盘价格,最高和最低价格进行排序。要找到一个特定的金融工具,在“搜索”栏中键入它的名字。

БенчМарк не носи отговорност за точността, надеждността или резултатите от търговията, получени въз основа на информацията във финансовия радар. Представената в този финансов радар информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия от името на БенчМарк или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.

adwise